Popup okno

U sekce je potřeba v části Pokročilé > Třída doplnit "modal". Obsah této sekce se pak na stránce automaticky při příchodu otevře v samostatném okně. Pokud by jsi to chtěl na celém webu, je možné vyřešit pro textový blok v patičce.